CÁCH KHAI BÁO MẢNG DỮ LIỆU ARRAY, NHẬP, XUẤT GIÁ TRỊ CÁC PHẦN TỬ TRONG MẢNG | LẬP TRÌNH PASCALCách khai báo biến mảng, nhập giá trị từ bàn phím cho mảng, thông báo giá trị các phần tử của mảng ra màn hình.
Các bạn xem trên website nhe:
Mảng: Là một tập hợp hữu hạn các phần tử có thứ tự và mọi phần tử của mảng đều có cùng một kiểu dữ liệu.

Việc nhập xuất giá trị cho các phần tử trong mảng thường kết hợp với vòng lặp For to do.
Xem thêm các video sau bạn nhé!
Viết Chương Trình Chào Mừng ‘CHAO CAC BAN HOC SINH LOP 8’ Trong Pascal

Tin Học 8 | Bài 2: XUẤT hay IN THÔNG BÁO RA MÀN HÌNH – PHÂN BIỆT Write và Writeln trong Pascal

VÌ SAO HỌC LẬP TRÌNH PASCAL? | HỌC LẬP TRÌNH PASCAL CÓ ÍCH GÌ?

Bài tập: CHIA NGUYÊN CHIA DƯ a Mod b, a Div b HAI SỐ NGUYÊN | LẬP TRÌNH PASCAL

CÁCH KHAI BÁO MẢNG DỮ LIỆU ARRAY, NHẬP, XUẤT GIÁ TRỊ CÁC PHẦN TỬ TRONG MẢNG | LẬP TRÌNH PASCAL

Bài 8: VÒNG LẶP While..Do – LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC | LẬP TRÌNH PASCAL

#laptrinhpascal, #tinhoc8, #tuhoclaptrinh

Nguồn: https://meoforcongress.org/

Xem thêm bài viết khác: https://meoforcongress.org/lam-dep/

 • hay lắm thầy

  kiên trung July 1, 2020 12:18 pm Reply
 • Muito bom ei vídeo

  O que há de novo mara July 1, 2020 12:18 pm Reply
 • Rất đơn giản và rất dể hiểu cho các bạn mới vào lập trình PASCAL.

  Võ Bình Thư July 1, 2020 12:18 pm Reply
 • nice to watch this video

  ad urpina July 1, 2020 12:18 pm Reply
 • hướng dẫn hay quá…lk nào…

  Bảo Ngọc TV July 1, 2020 12:18 pm Reply
 • cảm ơn các bạn đã xem video!

  Duy Vo July 1, 2020 12:18 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *